Naamloos-2

Bert van Vulpen Makelaars en Hypotheken besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan Bert van Vulpen Makelaars en Hypotheken niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan Bert van Vulpen Makelaars en Hypotheken dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Bert van Vulpen Makelaars en Hypotheken verstrekt door middel van haar website allen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. Bert van Vulpen Makelaars en Hypotheken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website. Hoewel Bert van Vulpen Makelaars en Hypotheken alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.

Bert van Vulpen Makelaars en Hypotheken is zéér selectief ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst. Bert van Vulpen Makelaars en Hypotheken kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan. De inhoud van deze website met de daarbij getoonde impressies mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Rechten zijn aan deze informatie niet te ontleden. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Bert van Vulpen Makelaars en Hypotheken.Naamloos-2