Naamloos-2

Wat betekent opschortende voorwaarden bij een nieuwbouwproject?

Bij een nieuwbouwproject kunnen opschortende voorwaarden worden opgenomen in het koopcontract. Bij een opschortende voorwaarde komt een overeenkomst pas tot stand, als aan die voorwaarde voldaan is. Nadat de opschortende voorwaarden zijn voldaan kan er gestart worden met de bouw.

Veel voorkomende opschortende voorwaarden zijn

  • 70% verkocht
  • Onherroepelijke omgevingsvergunning
  • Planacceptatie Woningborg
  • Grond ter vrije beschikking

Naamloos-2